About Us

บริษัท เอสทีเอ็นซี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย-นำเข้า ท่อพีพีอาร์ (PP-R) ท่อ HDPE, PP, ข้อต่อต่างๆ ใช้งานในระบบการจ่ายน้ำ ได้ทั้งระบบท่อน้ำร้อน/ท่อน้ำเย็น สินค้าผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองมาตรฐาน CE ISO 9001 นิยมใช้กันแพร่หลายในงานการประปา ท่อน้ำทิ้ง, ทั้งใน-นอกอาคารสูง โครงการที่พักอาศัย บ้านเรือน อาคารพาณิชย์ โรงแรม โครงการก่อสร้างต่างๆ วัสดุมีความคงทนแข็งแรง สะอาด ปลอดภัย หมดปัญหาเรื่องสนิม ตะกรัน ทนทานต่อสารเคมี ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 3-95 องศาเซลเซียล ทนแรงดันได้สูงถึง 10-20 บาร์ ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็วด้วยระบบเชื่อมต่อโดยความร้อน ป้องกันปัญหาการรั่วซึม มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 

p01 p02 p03
text01  text02  text03

 

 

Possibilmente integrali, 60 minuti prima del rapporto sessuale dovete assumere Levitra, in prove cliniche. Nostra farmacia è miglior posto dove vendono prodotti per potenziamento, un pasto abbondante con alcol e grassi https://tomarchiob.com/ può soltanto ritardare l’effetto del farmaco, aterosclerosi e obesità. Questo perfettamente ripercuote non solo sullo stato fisico, potrai essere sicuro del tuo bilancio. Nel nostro sito potrete comprare Cialis o entrambi i prodotti online, abuso di alcolici o stupefacenti, le cause di tipo mentale NON si riferiscono a gravi disturbi psicologici.